در حال بارگذاری ...
شنبه 5 اسفند 1396

جدول زمانبندی انتخاب واحد 962

قابل توجه دانشجویان مجاز به انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396 (962)

بر اساس جدول زمانبندی ذیل انتخاب واحد نمایید

چهارشنبه 96/11/11

از ساعت 8 صبح تا 14

چهارشنبه 96/11/11

از ساعت 14تا 20 

چهارشنبه 96/11/11

از ساعت 20تا 7 صبح روز بعد 

پنجشنبه 96/11/12

از ساعت 8 صبح تا 14 

 

پنجشنبه 96/11/12 

از ساعت

 

14 تا 20 

    پنجشنبه 96/11/12 

از ساعت 20تا 7 صبح روز بعد 

ورودی 942 و قبل از آن  ورودی 951  مجموع  ورودی 952 ورودی 961 مجموع

 

نظرات کاربران