در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 آذر 1397
 • جدول زمانبندی انتخاب واحد 962

  قابل توجه دانشجویان مجاز به انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396 (962)

  بر اساس جدول زمانبندی ذیل انتخاب واحد نمایید

  چهارشنبه 96/11/11

  از ساعت 8 صبح تا 14

  چهارشنبه 96/11/11

  از ساعت 14تا 20 

  چهارشنبه 96/11/11

  از ساعت 20تا 7 صبح روز بعد 

  پنجشنبه 96/11/12

  از ساعت 8 صبح تا 14 

   

  پنجشنبه 96/11/12 

  از ساعت

   

  14 تا 20 

      پنجشنبه 96/11/12 

  از ساعت 20تا 7 صبح روز بعد 

  ورودی 942 و قبل از آن  ورودی 951  مجموع  ورودی 952 ورودی 961 مجموع

   

  نظرات کاربران