در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 آذر 1397
  • درخواست نقل و انتقال دانشجویی

    دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقال جهت ثبت درخواست در سامانه سماد و همزمان با آن اعلام نظر مراکز مبدا و مقصد از تاریخ 8/9/96 تا 1/10/96 به نشانی ذیل مراحعه نمایند :

    www.samad.tvu.ac.ir 

    نظرات کاربران