در حال بارگذاری ...
شنبه 5 اسفند 1396

بازدید جناب آقای مهندس سلیمی رئیس منطقه سه از آموزشکده فنی جیرفت

در تاریخ 94/10/20 جناب آقای مهندس سلیمی  و رئیس منطقه سه دانشگاه فنی و حرفه ای و رئیس دانشکده فنی شهید چمران کرمان به اتفاق جناب آقای اسماعیل بیگی مسئول حراست دانشکده فنی شهید چمران کرمان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران جیرفت بازدید نمودند . ایشان ابتدا به سالن امتحانات رفتند و از روند برگزاری امتحانات بازدید نمودند و سپس به بازدید از خوابگاههای دانشجویان پرداختند . 

نظرات کاربران